ul.Sławkowska 4
32-300 Olkusz

Tel. (32) 754 34 64,
506 312 032


Przychodnia posiada dwa wejścia: od ulicy Sławkowskiej i od strony ulicy Górniczej przez parking sklepu Bartex i Bike Atelier.