DLA Dzieci i DOROsłych

Poradnia Laryngologiczna

dr n.med. Sylwia Kocierz- specjalista laryngolog
środy i piątki w godz.‍‍‍ 16:00-20:00
lek. Elżbieta Stępniewska- laryngolog
poniedziałki i czwartki 15:00-17:00

V

Zajmujemy się:

 • Diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych chorób nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej, migdałków, języka, gardła, krtani, uszu i ślinianek.
 • Diagnostyką i leczeniem niedosłuchów, szumów usznych i zawrotów głowy.
 • Profilaktyką schorzeń laryngologicznych będących wynikiem ekspozycji zawodowej
 • Kwalifikacją do hospitalizacji i leczenia operacyjnego

Wykonywane badania:

 • Badania słuchu audiometrią progową tonalną
 • Tympanometria i badanie odruchów strzemiączkowych- obiektywna ocena ucha środkowego
 • Próba SISI- badanie lokalizacyjne/nadprogowe słuchu
 • Badania endoskopowe jamy ustnej, gardła, uszu oraz krtani z możliwością rejestracji cyfrowego obrazu pozwalającą na obiektywizację efektów leczenia
 • Badania okresowe na potrzeby lekarzy Medycyny Pracy z oceną stanu narządu słuchu, równowagi i głosu pod kątem zdolności do pracy w narażeniu na hałas, nadmierny wysiłek głosowy, do pracy na wysokości i jako kierowcy pojazdów

Poradn‍‍‍ia KARDIOLOGICZNA

dr n.med. Magdalena‍‍‍ Kocierz-Woźnowska-
specjalista kardiolog
poniedziałki i piątki 16:00-20:00

Zajmuje się:
 • Diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej, niewydolności krążenia, wad serca, zaburzeń rytmu serca i zaburzeń gospodarki lipidowej
 • Profilaktyką chorób układu krążenia
 • Przygotowaniem i prowadzeniem chorych po operacjach kardiochirurgicznych oraz po koronarografii i stentowaniu
 • Przygotowaniem pacjentów obciążonych kardiologicznie do operacji niekardiologicznych

Wykonywane badania:

 • EKG z opisem
 • Próba wysiłkowa na cykloergometrze
 • HolterEKG 24-godzinny i 48-godzinny